Kuntavaaliteemat 2017

Haluatko paremman tulevaisuuden? – Tehhään se!

Teemani ovat yrittäminen, työntekeminen ja vastuulliset päätökset. Miksi näin?

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan se pitää tehdä paremmin kuin aiemmin. Oulun alueella on ollut jo pitempään isoja muutoksia yritysmaailmassa, jonka seurauksena työttömyys on kasvanut paljon. Kaupunki kasvaa ja palveluiden pitäisi pysyä perässä ja vieläpä toimia paremmin kuin ennen. Tässä kohtaa on ongelma, kun rahoitus pohjautuu velkaan ja korko on nyt alhaalla. Myöhemmin korko todennäköisesti nousee ja kulut vain kasvavat. Kuntatalous pitää saada omavaraisemmaksi ja siihen ei auta kuin paremmat tulovirrat, jotka tulevat terveellä pohjalla olevista yrityksistä ja sitä kautta työllisyysasteen parantumisen kautta.

  • Sopivia tiloja yrityksille
  • Liikenneyhteydet kuntoon
  • Byrokratia pois
  • Selkeät yrityspalvelut
  • Hankinnan ohjaus lähituontantoon päin
  • Populismi pois päätöksenteosta
  • Kiertotalousajattelu päätöksentekoon

Yrittäjyys ja työntekeminen

Vaikka yleisesti näiden asioiden ympärille tehdään vastakkainasettelu, silti vain kasvava ja kilpailukykyinen yritys palkkaa työntekijöitä, mikä mahdollistaa lisää veroeuroja. Oulu on teknologia kaupunki ja se status pitää säilyttää, mutta nyt on tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä monimuotoisesti matkailusta perusteollisuuteen. Tällä tavoin työpaikat tulevat paikallisiksi, eivätkä valu halpatyömaihin.
Yritystilojen saatavuus täytyy olla jouhevaa, oli sitten kyseessä vuokraaminen, ostaminen tai tilojen rakentaminen. Mikään yritys ei kestä, eikä jää odottamaan virastojen tai virkamiesten päätöksiä pitkäksi aikaa.
Liikenneyhteyksiä on kehitettävä yritysalueet huomioiden, oli sitten kyseessä maantie, vesiliikenne tai rautatie yhteydet.
Yrittäjyyden byrokratiaan on karsittava ja yrityspalveluiden hakemisen pitää olla selkeää, mielellään ”yhden luukun takana” Yrittäjien ja yhdistysten aloitteet on syytä saada esille päätöksenteon tueksi, jotta palvelut tukisivat parhaiten tarvetta.
Hankinnoissa on syytä huomioida lähituottajat, jotta Oulun alueen elinvoima kasvaa myös kaupungin omien tarpeiden kautta.
Yrittäjyyden liiketoiminnan perusedellytysten ollessa kunnossa, ihmisille löytyy työpaikkoja. Tämä entisestään lisää elinvoimaa Oulun alueelle ja mahdollistaa palveluiden parantamisen muihin kunnallisiin palveluihin.

Vastuulliset päätökset

Kaupunkialue on laaja, jossa paljon haja-asutusta. Joka paikkaan ei ole mahdollista saada yhtenäisiä palveluita, pelkän kulurakenteen vuoksi. Nyt päätöksenteosta konsensus on hiipunut ja asioita estetään itsekeskeisien syiden vuoksi. Pahimmillaan jopa luodaan mielikuvaa väärin perustein ja johdetaan ihmisiä harhaan. Tällainen peli ei vetele. Pahimmillaan tämä aiheuttaa ison kulurakenteen tuleville vuosille ja päätöksen alla oleva asia ei edes toimi.
Populismi on kitkettävä pois kunnallisesta päätöksenteosta ja päätännän on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Nykytilanteessa on vaikeita päätöksiä meneillään, eikä niiden jarruttaminen tieten tahtoen paranna mitään. Konsensus on saatava toimimaan. Nykybudjetin riittävyys ei ole syy toteuttaa asioita. Asioille pitää löytyä selkeät syyt ja seuraukset ennen kuin katsellaan budjettiin.

Kunnan on valmistuttava kestävän kehityksen tielle, missä asioita tarkastellaan kiertotalouden kautta. Päätöksenteossa on syytä arvioida vaikuttavuus luontoon pitkällä aikajänteellä. Kiertotalouden menetelmiä on syytä sovittaa kaikkeen päätäntään, jotta saadaan pitkällä aikajänteellä toimivat rakenteet. Kaupunki ja luonto ei ole toisiaan poissulkeva asia.

Näitä asioita aion ajaa päällimmäisenä kuntapolitiikassa. Lisäksi noudatan kokoomuksen yleistä linjaa Oulun alueella, jotka löytyvät Oulun Kokoomuksen sivuilta. http://www.oulunkokoomus.fi/kuntavaalit-2017/kaikille-hyva-oulu-tehdaan-yhdessa-kokoomuksen-tavoitteet/

 

#Tehhäänse #ehdollaollaan #kuntavaalit2017 #kokoomus